1 / 2

خیاطی با برش مستقیم

در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در خصوص اینکه خیاط با برش مستقیم چه کسی است و چه وظایفی دارد و ابزار و وسایل آن هم چنین ارتقا شغلی صحبت کنیم. در واقع خیاط با برش مستقیم روی پارچه کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین خیاطی ، انواع دوخت ، محاسبه مقدار پارچه لازم جهت برش ، شناخت انواع اندام، کوک شل زدن، برش ، آستر کشی، دوخت انواع مدل لباس ، رفع اشکال اندامی، اپل گذاری ، پرو و رفع عیب، دوخت انواع چادر و مقنعه، اتوکاری پس از دوخت و تهیه مدل از ژورنال برآید . همچنین به نکات ایمنی و بهداشت محیط کار آشنایی کامل داشته باشد .

 از جمله وظایف خیاط با برش مستقیم این است که :
۱-  توانایی راه اندازی، سرویس، نگهداری و دوخت لباس با انواع چرخ خیاطی
۲- آشنایی با انواع چرخ خیاطی
۳- شناسایی اصول راه اندازی و دوخت با چرخ خیاطی
۴- پر کردن ماسوره
۵- جا انداختن ماسوره در ماکو
۶- عبور دادن نخ از سوزن و تنظیم کشش آن
۷- تعویض سوزن چرخ خیاطی و ماشین اورلوک
۸- شناسایی اصول سرویس و نگهداری چرخ خیاطی
۹- دوزی و سوزن مخصوص دور یقه
۱۰- انواع قیچی
۱۱- مل و صابون خط کشی
۱۲- نخ کوک، نخ دوخت، نخ ابریشم، نخ عمامه، نخ دمسه
۱۳- لایی چسب و لایی مویی
۱۴- زانفیگس
۱۵- اپل
۱۶- اتو (ساده و بخار)
۱۷- پا صاف کن خیاطی
۱۸- شناسایی اصول تشخیص ابزار کار و کاربرد هر یک
۱۹- آشنایی با ابزار کار و کاربرد آن
۲۰- چرخ خیاطی و ماشین اورلوک
۲۱- مانکن
۲۲- میز اتو
۲۳- ژانت
۲۴- گونیای بزرگ و کوچک
۲۵- مداد، قلم، خودکار، پاک کن
۲۶- رولت
۲۷- پیستوله
۲۸- اشل
۲۹- چسب نواری
۳۰- سنجاق ته گرد، انگشتانه، سوزن نازک دوزی، سوزن ضخیم
۳۱- توانایی راه اندازی، سرویس، نگهداری و دوخت لباس با انواع چرخ خیاطی
۳۲- توانایی انواع دوخت
۳۳- توانایی شناخت و اندازه گیری اندام
۳۴- توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع لباس
۳۵- توانایی تهیه انواع مدل لباس
۳۶- توانایی آماده کردن پارچه جهت برش
۳۷- توانایی کوک شل زدن و باز کردن کوک شل
۳۸- توانایی آسترکشی
۳۹- توانایی اپل گذاری، پرو و رفع عیب
۴۰- توانایی تهیه انواع مدل لباس و دوخت آنها
۴۱- توانایی دوخت انواع چادر و مقنعه
۴۲- توانایی طراحی مدل و دوخت انواع کت و پالتوی زنانه
۴۳-توانای اتوکاری لباس
۴۴- توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

ابزار و وسایل این کار عبارتند از :

۱- سوزن
۲- ماسوره
۳- چرخ خیاطی
۴- نخ
۵- روغن دان
۶- انواع قیچی
۷- مل و صابون خط کشی
۸- نخ کوک، نخ دوخت، نخ ابریشم، نخ عمامه، نخ دمسه
۹- لایی چسب و لایی مویی
۱۰- زانفیگس
۱۱- اپل
۱۲- اتو
۱۳- پا صاف کن خیاطی

(شرایط ارتقاء شغل خیاطی به عواملی نظیر  پشتکار در کیفیت در دوخت و دوز و استحکام در جنس است که تولید می کند مربوط می شود و با انجام کار بیشتر در میزان درآمدش تاثیرگذار خواهد بود)

webshad.com

آموزشگاه نوین دوخت

دیدگاه